Domy do 70 m kw. bez formalności. Senat odrzucił rządową ustawę

Założony przez
strony: 1
Gość napisał(a):SENAT phi...PO I PSLewackieOni są zawsze przeciw. No chyba że trzeba by był zamknąć jaką polską fabrykę firmę lub oddać coś drogiego niemcom to inna sprawa.

Gość

11-10-2021, 14:59
#1
SENAT phi...PO I PSLewackieOni są zawsze przeciw. No chyba że trzeba by był zamknąć jaką polską fabrykę firmę lub oddać coś drogiego niemcom to inna sprawa.
Gość napisał(a):Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów, po drugie nie można postawić takiego domu wszędzie tam gdzie jest już MPZP ponieważ takie domy nie są tam ujęte, więc senat odrzucił, aby PIS poprawił, gdyż jak zwykle ich ustawy są niedorobione, po za ustawami gdzie podnieśli sobie wypłaty o 60%.

Gość

11-10-2021, 18:48
#2
Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów, po drugie nie można postawić takiego domu wszędzie tam gdzie jest już MPZP ponieważ takie domy nie są tam ujęte, więc senat odrzucił, aby PIS poprawił, gdyż jak zwykle ich ustawy są niedorobione, po za ustawami gdzie podnieśli sobie wypłaty o 60%.
Gość napisał(a):To sqrwesyny  

Gość

11-10-2021, 21:11
#3
To sqrwesyny  
Gość napisał(a):Można przyjąć później poprawić uzupełnić ustawę po prostu pseudo opozycja ma gdzieś Ludzi

Gość

11-10-2021, 21:16
#4
Można przyjąć później poprawić uzupełnić ustawę po prostu pseudo opozycja ma gdzieś Ludzi
Gość napisał(a):Dobry wieczór!Cyt. "Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów", Fistaszku! Nie łżyj... Nie łżyj...  Dom do 70 m2 wg ustawy można będzie postawić na działce 500 m2, czyli na działce 1000 m2, można będzie postawić dwa domki.Pozdrawiam...

Gość

11-10-2021, 21:30
#5
Dobry wieczór!Cyt. "Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów", Fistaszku! Nie łżyj... Nie łżyj...  Dom do 70 m2 wg ustawy można będzie postawić na działce 500 m2, czyli na działce 1000 m2, można będzie postawić dwa domki.Pozdrawiam...
Gość napisał(a):janusze się odezwały

Gość

11-10-2021, 23:14
#6
janusze się odezwały
Gość napisał(a):Trzeba ukrócić biurokrację przy wydawaniu pozwoleń i nie trzeba żadnych ustaw,oczywiście tam gdzie jest plan zagospodarowania.U nas tam gdzie są tereny pod zabudowę załatwienie planu idzie jak pod górkę natomiast po znajomości można wybudować i na rzece,urzędników jest tylu że odechciewa się wszystkiego.

Gość

12-10-2021, 06:29
#7
Trzeba ukrócić biurokrację przy wydawaniu pozwoleń i nie trzeba żadnych ustaw,oczywiście tam gdzie jest plan zagospodarowania.U nas tam gdzie są tereny pod zabudowę załatwienie planu idzie jak pod górkę natomiast po znajomości można wybudować i na rzece,urzędników jest tylu że odechciewa się wszystkiego.
Gość napisał(a):Bo pomysł pisowski proste

Gość

12-10-2021, 07:57
#8
Bo pomysł pisowski proste
Gość napisał(a):
Gość napisał(a):Dobry wieczór!Cyt. "Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów", Fistaszku! Nie łżyj... Nie łżyj...  Dom do 70 m2 wg ustawy można będzie postawić na działce 500 m2, czyli na działce 1000 m2, można będzie postawić dwa domki.Pozdrawiam...

Na działce do 500 m2 możesz sobie postawić domek letniskowy, a nie całoroczny.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z późn. zm.1)
) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 29 w ust. 1:


a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym
powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2, a ich
liczba nie może być większa niż jeden na każde 1000 m2 powierzchnidziałki;”;
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:


„16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 70 m2
, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż do 2 m,

a liczbatych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki;”;

Gość

20-10-2021, 14:27
#9
Gość napisał(a):Dobry wieczór!Cyt. "Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów", Fistaszku! Nie łżyj... Nie łżyj...  Dom do 70 m2 wg ustawy można będzie postawić na działce 500 m2, czyli na działce 1000 m2, można będzie postawić dwa domki.Pozdrawiam...

Na działce do 500 m2 możesz sobie postawić domek letniskowy, a nie całoroczny.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z późn. zm.1)
) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 29 w ust. 1:


a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym
powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2, a ich
liczba nie może być większa niż jeden na każde 1000 m2 powierzchnidziałki;”;
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:


„16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 70 m2
, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż do 2 m,

a liczbatych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki;”;


strony: 1
Informacje dodatkowe
Aktualnie na forum jest 0 zalogowanych użytkowników.
Lista zalogowanych użytkowników: Brak użytkowników na forum
Prawa dostępu
  • Dodawanie wpisów
×