Domy do 70 mkw. bez formalności tylko na dużych działkach. Zmiany w prawie budowlanym mogą się okazać mało atrakcyjne

Założony przez
strony: 1
Gość napisał(a):Po co piszecie bzdury nie 1000m2 a 500m2  

Gość

07-10-2021, 16:13
#1
Po co piszecie bzdury nie 1000m2 a 500m2  
Gość napisał(a):
Gość napisał(a):Po co piszecie bzdury nie 1000m2 a 500m2  

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29 w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym
powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2, a ich
liczba nie może być większa niż jeden na każde 1000 m2 powierzchni
działki;”;
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
zabudowy do 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie
większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż do 2 m, a liczba
tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki;”;

Gość

20-10-2021, 14:22
#2
Gość napisał(a):Po co piszecie bzdury nie 1000m2 a 500m2  

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29 w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym
powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2, a ich
liczba nie może być większa niż jeden na każde 1000 m2 powierzchni
działki;”;
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
zabudowy do 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie
większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż do 2 m, a liczba
tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki;”;


strony: 1
Informacje dodatkowe
Aktualnie na forum jest 0 zalogowanych użytkowników.
Lista zalogowanych użytkowników: Brak użytkowników na forum
Prawa dostępu
  • Dodawanie wpisów
×